<% ' To ensure that the page is not cached Response.Expires = 60 Response.Expiresabsolute = Now() - 2 Response.AddHeader "pragma","no-cache" Response.AddHeader "cache-control","private" Response.CacheControl = "no-cache"%>
Yera logo ZPIRE®
Zpire Limited er et rådgivningsselskap med røtter
tilbake til miljøselskapet Yera® som ble stiftet i 1999
 
Zpire® startside
     

PRODUKTER OG TJENESTER

Spesialiserte miljøtjenester. Våre rådgivere og tilknyttede samarbeidspartnere har betydelig naturvitenskapelig kunnskap og kompetanse og lang erfaring fra de fleste bransjer, med hovedvekt på olje- og gassindustrien. Vi bistår blant annet med:

  • giftighetstester, kjemikalievurderinger og doseberegninger
  • prøvetaking og analyser av luft, vann, jord, sedimenter,
    biota, produkter og avfall
  • utslipps- og resipientvurderinger
  • jord- og grunnforurensningsundersøkelser
  • økotoksikologiske vurderinger og miljørisikoanalyser
  • utredninger og rådgivning vedr. spesialavfall

Spesialiserte analyser og tester. I samarbeid med eksterne akkrediterte laboratorier tilbyr vi et bredt spekter av kjemiske, fysiokjemiske, biokjemiske og økotoksikologiske analysetjenester og tester. Vi håndterer prøver av alle typer næringsmidler, biota (tang, fisk, skalldyr og annet), vann (avløpsvann, produsert vann, grunnvann, overflatevann, drikkevann, mineralvann), faststoff (jord, sedimenter, oljeslam, avleiringer, scale, LRA, NORM, radiologisk avfall, luft- og vannfiltere, produkter og tracermateriale) med mer.

Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.


 
     
Zpire Ltd, Pb. 41, NO2027 Kjeller. Tel: 99 58 64 60. Epost: post@zpire.no
Org.nr. 995.921.065MVA. Bankkonto: 1503.18.38158.